Znani pochowani

Leon Antoniewicz

 

(1917 - 1944)

 

Osadzony w Poznaniu w Forcie 7. Zamordowany przez hitlerowców.


Katarzyna Bartkowiak

 

(zm. 1943)

 

Poległa i zamęczona w obozie w wojnie dla sprawy Polskiej - Oświęcim.


Leon Bienert

 

(1910 - 1974)

 

Były więzień obozu koncentracyjnego.


Stanisław Budzyń

 

(zm. 1944)

 

Poległy i zamęczony w obozie w wojnie dla sprawy Polskiej - Lublin.


Walenty Dwornicki

 

(1881 - 1942)

 

Proboszcz parafii w Rogalinku w latach 1928 do 1940. Urodzony 29 stycznia 1881, zamęczony w Dachau 14 czerwca 1942.


Teodor Gielich

 

(1819 - 1881)

 

Ksiądz Proboszcz. Urodził się w 1819 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1852 r. Pracował w parafiach: w Śmiglu od 1857 r. jako wikary i w Rogalinku od 1863 r. jako protektor. Zmarł 18.12.1881 r.


Walenty Hetman

 

(1880 - 1915)

 

Poległy w wojnie europejskiej pod Perewołokami.


Ignacy Hoffa

 

(zm. 1943)

 

Poległy i zamęczony w obozie w wojnie dla sprawy Polskiej - Poznań Fort 7.


Rozalia Hoffa

 

(zm. 1943)

 

Poległa i zamęczona w obozie w wojnie dla sprawy Polskiej - Poznań Fort 7.


Anna Jabłecka

 

(zm. 1945)

 

Poległa i zamęczona w obozie w wojnie dla sprawy Polskiej - Oświęcim.


Zygmunt Jabłecki

 

(zm. 1943)

 

Poległy i zamęczony w obozie w wojnie dla sprawy Polskiej - Mauthausen.


Stanisław Jankowiak

 

(1883 - 1915)

 

Poległy w wojnie europejskiej w Bois du pretre.


Wincenty Jankowiak

 

(1888 - 1914)

 

Poległy w wojnie europejskiej w Reims.


Walenty Juchacz

 

(zm. 1943)

 

Poległy i zamęczony w obozie w wojnie dla sprawy Polskiej - Gross Rosen.


Michał Kaczmarek

 

(1896 - 1915)

 

Poległy w wojnie europejskiej pod Eparges.


Julian Karalus

 

(zm. 1945)

 

Poległy i zamęczony w obozie w wojnie dla sprawy Polskiej - Neustadt.


Stanisław Karalus

 

(zm. 1945)

 

Poległy i zamęczony w obozie w wojnie dla sprawy Polskiej - Neustadt.


Stefan Karalus

 

(zm. 1941)

 

Poległy i zamęczony w obozie w wojnie dla sprawy Polskiej - Oświęcim.


Kazimierz Kaźmierczak

 

(zm. 1943)

 

Poległy i zamęczony w obozie w wojnie dla sprawy Polskiej - Mauthausen.


Andrzej Kochanka

 

(1881 - 1915)

 

Poległy w wojnie europejskiej pod Lubaczowską.


Jan Kochanka

 

(zm. 1939)

 

Poległy i zamęczony w obozie w wojnie dla sprawy Polskiej - Warszawa.


Antoni Korcz

 

(1884 - 1914)

 

Poległy w wojnie europejskiej w Francyi.


Franciszek Korcz

 

(1891 - 1949)

 

Żołnierz I Wojny Światowej. Powstaniec Wielkopolski.


Leon Kostrzewski

 

(zm. 1945)

 

Poległy i zamęczony w obozie w wojnie dla sprawy Polskiej - Mauthausen.


Jan Kowalski

 

(1900 - 1974)

 

Powstaniec Wielkopolski.


Jan Król

 

(zm. 1939)

 

Poległy i zamęczony w obozie w wojnie dla sprawy Polskiej - Sochaczew.


Jan Łopinski

 

(1889 - 1914)

 

Poległy w wojnie europejskiej w Parguy.


Antoni Maćkowiak

 

(1880 - 1915)

 

Poległy w wojnie europejskiej pod Warszawą.


Walenty Madaj

 

(1884 - 1915)

 

Poległy w wojnie europejskiej pod Pułtuskiem.


Jan Muśzyński

 

(1891 - 1914)

 

Poległy w wojnie europejskiej w Francyi.


Józef Ochocki

 

(1890 - 1915)

 

Poległy w wojnie europejskiej na Combres.


Stanisław Pentek

 

(zm. 1939)

 

Poległy i zamęczony w obozie w wojnie dla sprawy Polskiej - Warszawa.


Tadeusz Piątkowski

 

(1941 - 1994)

 

Proboszcz parafii Rogalinek 1981 - 1994.


Franciszek Pieczyński

 

(1895 - 1915)

 

Poległy w wojnie europejskiej pod Grabicami.


Stanisław Pieszyk

 

(1912 - 1993)

 

Organista.


Jan Potocki

 

(1887 - 1915)

 

Poległy w wojnie europejskiej pod Bolimowem.


Marcin Ratajczak

 

(1888 - 1916)

 

Poległy w wojnie europejskiej pod Verdun.


Maria Ratajczak

 

(zm. 1943)

 

Poległa i zamęczona w obozie w wojnie dla sprawy Polskiej - Gross Rosen.


Krystyna Rudkowska

 

(1917 - 2012)

 

Kustosz Muzeum w Rogalinie.


Franciszek Stachowiak

 

(1891 - 1914)

 

Poległy w wojnie europejskiej w Francyi.


Stanisław Stawny

 

(1891 - 1915)

 

Poległy w wojnie europejskiej w Górzynie.


Antoni Szałata

 

(1888 - 1915)

 

Poległy w wojnie europejskiej pod Gaworowem.


Andrzej Waliszak

 

(1896 - 1915)

 

Poległy w wojnie europejskiej na Combres.


Irena Werfel

 

(1919 - 2013)

 

Żołnierz AK.


Jan Werfel

 

(1919 - 1991)

 

Leśnik, Żołnierz AK.


Jan Wojciechowski

 

(zm. 1939)

 

Poległy i zamęczony w obozie w wojnie dla sprawy Polskiej


Wojciech Wojciechowski

 

(zm. 1943)

 

Poległy i zamęczony w obozie w wojnie dla sprawy Polskiej - Gross Rosen.


Władyslaw Wojkiewicz

 

(1896 - 1916)

 

Poległy w wojnie europejskiej w Flandryi.


Franciszek Wysiadły

 

(1896 - 1915)

 

Poległy w wojnie europejskiej w Karpatach.


Józef Zagała

 

(1907 - 1939)

 

Żołnierz III Pułku Ułanów. Zginął na froncie. Miejsce pochówku nieznane.