Informacje

REGULAMIN CMENTARZA EWANGELICKIEGO W SALMOPOLU

 

 

 

§1

 

Zarządca cmentarza: 

 

§2

 

Osoby przebywające na terenie cmentarza są zobowiązane do przestrzegania porządku i czystości oraz do zachowania ciszy i należnej powagi.

 

§3

 

Zabrania się niszczenia krzewów, kwiatów i wszelkich urządzeń cmentarnych

 

§4

 

Zabrania się wprowadzanie psów na teren cmentarza.

 

§5

 

Rodziny uprasza się o dopilnowanie, aby groby ich bliskich były należycie pielęgnowane.

 

§6

 

Chwasty, trawe, szkło oraz wszelkiego rodzaju odpadki należy składać w miejscu do tego przeznaczonym.

 

§7

 

Ustawianie pomników, obramowań oraz budowanie grobowców należy zgłosić Parafii Ewangelickiej w Białej w celu otrzymania pisemnego zezwolenia.

 

§8

 

Wykonawcy, którzy przeprowadzają jakiekolwiek roboty z pomnikami są zobowiązani do sprzątnięcia terenu wokół wykonywanych robót oraz wywozu gruzu lub ziemi.

 

§9

 

Przypomina się wszystkim że opłata miejsca przy pochówku ważna jest na lat 20. Po upływie 20 lat nalezy przedłużyć na dalsze 10 lat. Po upływie tego terminu i nieopłaceniu grobu na dalszy okres miejsce to podlega likwidacji i może być przyznane innemu nabywcy

 

§10

 

Informacji dotyczących wszelkich spraw związanych z cmentarzem udziela: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Białej ul. Staszica 2 tel: 033 822 93 72