Znani pochowani

Andrzej Bańdura

 

(1946 - 1969)

 

Zginął śmiercią tragiczną na Markowych Szczawinach pełniąc służbę GOPR


Anna Bargiel Harańczyk

 

(1907 - 1995)

 

Więźniarka obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu


Józef Bargiel

 

(1908 - 1945)

 

Zginął w obozie koncentracyjnym Mauthasen


Franciszek Bartosz

 

(1880 - 1964)

 

Emerytowany nauczyciel szkoły w Suchej. W czasie I wojny światowej służył w armii austriackiej. Działacz społeczny, współzałożyciel Ogniska Związku Nauczycieli w Suchej Pełnił obowiązki jego sekretarza, a później prezesa.Kierownik 3-klasowej szkoły zawodowej. Działał w Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej. W latach 1921 - 1932 był członkiem rady miejskiej. (źródło: Sucha Beskidzka pod redakcją Józefa Hampla i Feliksa Kiryka, Kraków 1998, s. 531-541)


Stanisław Adam Bartosz

 

(1918 - 2007)

 

Oficer I Dywizji Pancernej Odznaczony Krzyżem Walecznych oraz wieloma innymi medalami polskimi i brytyjskimi. Działacz harcerski. Swą długoletnią pracą ofiarnie wspierał sprawę niepodległości Polski.


Władysław Bartosz

 

(1914 - 2007)

 

Adwokat


Zofia Bartosz

 

(1884 - 1965)

 

Emerytowana nauczycielka


Zbigniew Bigaj

 

 

Oddał swe życie dla Ojczyzny w walce z okupantem w ruchu oporu w latach 1939 - 1945 w Suchej


ks. Stanisław Bogacz

 

(1952 - 2021)

 

Śp. Ksiądz Prałat Stanisław Bogacz, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Suchej Beskidzkiej w latach 2003 - 2013. Wikariusz w parafiach Archidiecezji Krakowskiej: Kozy, Jaworzno, Kraków-Krowodrza. Dekanalny referent duszpasterstwa młodzieży w dekanacie Kraków III. W latach 1989-1991 prefekt i prokurator Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Od 1989 do 1991 roku wicedyrektor do spraw inwestycji w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Proboszcz w parafii Luborzyca w latach 1993-2000. Animator duszpasterstwa dorosłych i dziekan dekanatu Wawrzeńczyce. Będąc proboszczem w Suchej Beskidzkiej przez wiele kadencji dziekan dekanatu Sucha Beskidzka.


Roman Bojarski

 

(1903 - 1941)

 

Magister. Zamordowany w obozie koncentracyjnym Mauthausen Gusen w 1941 r.


Leon Boni

 

(1919 - 1999)

 

Doktor


Jan Bryndza

 

(1910 - 1979)

 

Uczestnik walk o Monte Cassino


Tadeusz Buczek

 

(1916 - 1980)

 

Były więzień obozu koncentracyjnego Gross Rozen


Maria Bukowczan

 

(1951 - 2009)

 

Doktor


Henryk Bullman

 

 

Burmistrz Suchej, współtwórca i kierownik Ochotniczej Straży Pożarnej, jeden z założycieli Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Suchej. Udzielał się w Radzie Szkolnej Miejscowej, Stowarzyszeniu Rzemieślników i Kupców, Związku Inwalidów. Jego staraniem zbudowano Szkołę nr 3 na Błądzące. (źródło: Sucha Beskidzka pod redakcją Józefa Hampla i Feliksa Kiryka, Kraków 1998, s. 531-541)


Stefan Burdyl

 

(1921 - 1999)

 

Więzień obozów koncentracyjnych


Włodzimierz Chruścicki

 

 

Oddał swe życie dla Ojczyzny w walce z okupantem w ruchu oporu w latach 1939 - 1945 w Suchej


Helena Chrząszcz

 

(1903 - 1976)

 

Nauczycielka


Stanisław Czechowicz

 

 

Żołnierz. Poległ w latach 1914-1919 w Suchej


Karol Czernicki

 

(1838 - 1905)

 

Aptekarz


Mieczysław Domański

 

 

Oddał swe życie dla Ojczyzny w walce z okupantem w ruchu oporu w latach 1939 - 1945 w Suchej


Władysław Domino

 

(1890 - 1966)

 

Magister inżynier górnik


Jan Dorosz

 

(1929 - 1976)

 

Lekarz medycyny


Edward Drapella

 

(1834 - 1907)

 

Pełnomocnik dóbr hrabiów Branickich. Kawaler Orderu Franciszka Józefa


Józef Dyk

 

(zm. 1867)

 

Ksiądz proboszcz


Franciszek Dyląg

 

 

Żołnierz. Poległ w latach 1914-1919 w Suchej


Klemens Dyrcz

 

 

Żołnierz. Poległ w latach 1914-1919 w Suchej


Tadeusz Dziedzic

 

(1907 - 1973)

 

Porucznik Wojska Polskiego


Jan Filek

 

(1870 - 1959)

 

Magister. Kierownik szkoły


Sebastian Flig

 

 

Żołnierz. Poległ w latach 1914-1919 w Suchej


Bolesław Florkowski

 

(1909 - 1974)

 

Notariusz


Franciszek Gancarczyk

 

(1927 - 2005)

 

żołnierz Armii Krajowej


Alfons Garstecki

 

(1897 - 1986)

 

Uczestnik I i II wojny światowej oraz Powstania Wielkopolskiego


Jan Gawlik

 

(1870 - 1915)

 

Dyrektor szpitala w Nowym Targu


Jan Gawlik

 

(1836 - 1928)

 

Weteran wojsk polskich z roku 1863. Lekarz zarządu dóbr Sucha-Ślemien. Były lekarz kolei. Założyciel i członek honorowy Ochotniczej Straży Pożarnej i Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół:. Wybitny chirurg i położnik. Założył w Suchej Oddział Towarzystwa Pedagogicznego. Jego publikacje ukazywały się m.in. w „Przeglądzie Lekarskim”. Opublikował pracę zatytułowaną „O ratowaniu osób, nagłą stratą życia zagrożonych” w 1870 r. Jego imię nosi Szpital Rejonowy w Suchej Beskidzkiej. (źródło: Sucha Beskidzka pod redakcją Józefa Hampla i Feliksa Kiryka, Kraków 1998, s. 531-541)


Katarzyna Gawron

 

(1912 - 1991)

 

Poetka ludowa. Piewca beskidzkich Groni


Adam Gaździcki

 

(1913 - 1992)

 

Magister praw


Jan Gebauer

 

(1832 - 1902)

 

Oficyalista dóbr hrabiny Anny Branickiej


Andrzej Głuszcz

 

(1924 - 1972)

 

Docent doktor medycyny


Zdzisław Belina Grodzki

 

(1874 - 1905)

 

Urzędnik c.k. kolei państwowych


Jadwiga Gryga

 

(1917 - 2016)

 

Członek ruchu oporu. Więzień KL Ravensbruck. Honorowy oficer Wojska Polskiego


Natalia Hajdamacha

 

(1912 - 1985)

 

Siostra Miłosierdzia Zgromadzenia św. Wincentego a Paulo. W Zgromadzeniu 48 lat


Stanisław Hajto

 

(1913 - 1981)

 

Artysta malarz


Stanisław Hybała

 

(1906 - 1980)

 

Nauczyciel


Stanisław Iciek

 

(1925 - 1944)

 

Żołnierz AK. Rozstrzelany w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu w 1944 r.


Adam Jakubiec

 

(1923 - 2000)

 

Żołnierz AK


Zofia Jarecka

 

(1914 - 2004)

 

Nauczycielka


Kazimierz Jarecki

 

(1912 - 1991)

 

Nauczyciel. Porucznik Wojska Polskiego. Jeniec oflagu Gross Born IID


Julian Jędrzejak

 

(1927 - 2010)

 

Major Wojska Polskiego


Jan Karafiat

 

(1837 - 1891)

 

Piwowar hrabiów Branickich


Andrzej Karaś

 

(1868 - 1931)

 

Lekarz


Zofia Karaś

 

(1904 - 1942)

 

Doktor medycyny. Działacz społeczny, w czasie okupacji hitlerowskiej zajmowała się chorymi i potrzebującymi. Jako działaczka konspiracyjna organizowała kolportaż ulotek antyhitlerowskich i dostawy lekarstw dla więźniów obozu Auschwitz-Birkenau. Jej imieniem została nazwana jedna z suskich ulic. Na ścianie budynku Przedszkola nr 1 w Suchej znajduje się tablica pamiątkowa jej poświęcona. (źródło: Sucha Beskidzka pod redakcją Józefa Hampla i Feliksa Kiryka, Kraków 1998, s. 531-541)


Tadeusz Karcz

 

(1904 - 1943)

 

Zginął z rąk hitlerowskich zbrodniarzy rozstrzelany w obozie koncentracyjnym Auschwitz Birkenau


Justyn Kiszakiewicz

 

(1840 - 1899)

 

Rachmistrz dóbr hrabiów Branickich


Józef Klimowicz

 

 

Żołnierz. Poległ w latach 1914-1919 w Suchej


Emilia Kołacz

 

(1910 - 1988)

 

Żołnierz AK


Józef Kołacz

 

(1901 - 1988)

 

Porucznik Wojska Polskiego. Uczestnik wojny wyzwoleńczej 1918 - 1921. Legionista walk wrześniowych 1939 r. Żołnierz AK. Zesłaniec 1945 - 1948. Ofiara terroru stalinowskiego. Kawaler Krzyża Virtuti Militari


Michał Kołodziej

 

(1870 - 1928)

 

Ksiądz. Doktor filozofii i prawa. Były Kanonik Kapituły Krakowskiej. Szambelan Jego Świętobliwości. Dziekan Suski i proboszcz w Suchej w latach w latach 1906-1918 i 1921-1928. Za jego kadencji ukończono budowę nowego kościoła. Działał m. in. w Miejscowej Radzie Szkolnej. (źródło: Sucha Beskidzka pod redakcją Józefa Hampla i Feliksa Kiryka, Kraków 1998, s. 531-541)


Edward Krupka

 

(1851 - 1918)

 

Kupiec i obywatel w Suchej. Poseł do Rady Państwa, członek Rady Miejskiej. Przewodniczył Radzie Szkolnej Miejscowej. Wspierał materialnie młodzież. Pełnił funkcję naczelnika Straży Ogniowej. Należał do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Koła Wędkarskiego, Wydziału Powiatowego w Żywcu. Jego czterech synów zasiliło Legiony Józefa Piłsudskiego. (źródło: Sucha Beskidzka pod redakcją Józefa Hampla i Feliksa Kiryka, Kraków 1998, s. 531-541)


Władysław Krzanowski

 

(1858 - 1901)

 

Urzędnik c.k. kolei państwowej


Karol Krzeszowiak

 

 

Oddał swe życie dla Ojczyzny w walce z okupantem w ruchu oporu w latach 1939 - 1945 w Suchej


Wasyl Kuczerpa

 

 

Żołnierz. Poległ w latach 1914-1919 w Suchej


Emil Kulig

 

 

Oddał swe życie dla Ojczyzny w walce z okupantem w ruchu oporu w latach 1939 - 1945 w Suchej


Emilia Kuś

 

(1913 - 1974)

 

Pedagog


Jan Kuś

 

(1912 - 1981)

 

Pedagog. Nauczyciel, podinspektor szkolny w suchej, Komendant Hufca ZHP, Harcmistrz, prezes Koła Przewodników Beskidzkich oraz spółdzielni uczniowskich. Pełnił obowiązki wiceprezesa Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Ziemi Babiogórskiej. Był przewodnikiem beskidzkim i terenowym. (źródło: Sucha Beskidzka pod redakcją Józefa Hampla i Feliksa Kiryka, Kraków 1998, s. 531-541)


Antoni Kysiak

 

(1901 - 1960)

 

Kierownik Szkoły Nr 3


Sylwester Legutko

 

(1898 - 1952)

 

Kierownik ZUS w Bytomiu.


Beata Lędzińska Kliś

 

(1941 - 1989)

 

Lekarz. Specjalista laryngologii i radiologii


Józef Listwan

 

(1898 - 1972)

 

Legionista. Oficer Armii Andersa "Sybiracy"


Adam Liszkiewicz

 

(1908 - 1978)

 

Sędzia Sądu Wojewódzkiego


Karol Lonoer

 

(1905 - 1919)

 

Legionista I P. Brygady Józefa Piłsudskiego


Paweł Łabaj

 

 

Żołnierz. Poległ w latach 1914-1919 w Suchej


Edward Machaczka

 

(1901 - 1976)

 

Piekarz, działacz społeczny. legionista, brał udział w kampanii 1920 r. W czasie II wojny światowej aktywnie współpracował z Radą Główną Opiekuńczą, oddawał chleb dla więźniów i ich rodzin, wspierał działalność charytatywną przekazując na ten cel środki finansowe. Przewodniczył komitetowi budowy gmachu Cechu Rzemiosł Różnych, w którym w 1978 r. odsłonięto tablicę pamiątkową jemu poświęconą, ufundowaną przez rzemieślników w Suchej. (źródło: Sucha Beskidzka pod redakcją Józefa Hampla i Feliksa Kiryka, Kraków 1998, s. 531-541)


Adam Maciborko

 

(zm. 1988)

 

Nauczyciel


Kazimierz Malczewski

 

(1912 - 1977)

 

Pułkownik. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Zasłużony działacz i organizator sportu narciarskiego w Polsce


Zygmunt Malczewski

 

(1945 - 1978)

 

Doktor


Jan Mamcarz

 

 

Oddał swe życie dla Ojczyzny w walce z okupantem w ruchu oporu w latach 1939 - 1945 w Suchej


Anna Mayer

 

(1945 - 2000)

 

Historyk sztuki, pedagog, kustosz ASP w Krakowie.


Józef Mentel

 

(1914 - 1998)

 

Muzyk


Julianna Mentel

 

(ur. 1908)

 

Artystka ludowa


Władysław Misiewicz

 

(1920 - 2003)

 

Żołnierz Armii Krajowej


Czesław Mizia

 

(1935 - 2013)

 

Lekarz medycyny


Tadeusz Mizia

 

(1910 - 1983)

 

Lekarz.


Andrzej Mrugacz

 

(1938 - 1998)

 

Lekarz medycyny


Adam Mściwujewski

 

(1898 - 1965)

 

Prof. dr inż. arch. Adam Mściwujewski - architekt, historyk architektury, wykładowca akademicki. Urodził się dnia 3 V 1898 we Lwowie, zmarł dnia 5 VIII 1965 w Krakowie Członek SARP O. Lwów. Absolwent Wydziału Architektonicznego Politechniki Lwowskiej (1924). Asystent (1924), adiunkt (1927), docent (1938) na Wydziale Architektonicznym Politechniki Lwowskiej. Wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Dyrektor administracyjny Zamku na Wawelu (1945-49). Specjalista w zakresie architektury dawnych teatrów. Wykładowca historii architektury na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Sala wykładowa w budynku tego wydziału, w której odbywały się wspomniane zajęcia do dzisiaj nosi Jego Imię.


Teresa Nieszczyńska

 

(1870 - 1956)

 

Emerytowana nauczycielka w Suchej. Działaczka oświatowa, aktywnie działała na rzecz bibliotek, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Towarzystwa Szkoły Ludowej, Ligii Morskiej i Kolonialnej, Ligii Obrony Przeciwlotniczej, Związku Pracy kobiet. W pamiętnikach spisywała życie codzienne mieszkańców Suchej. Bezpłatnie udzielała pomocy w nauce biednym dzieciom prowadząc dla nich zajęcia. Przyczyniła się do rozwoju czytelnictwa. Jej imieniem nazwana została jedna z ulic Suchej. (źródło: Sucha Beskidzka pod redakcją Józefa Hampla i Feliksa Kiryka, Kraków 1998, s. 531-541)


Wincenty Nowak

 

(1907 - 1942)

 

Więzień obozów koncentracyjnych Auschwitz i Mauthausen Gusen


Franciszek Kandyd Nowakowski

 

(1813 - 1881)

 

Doktor filozofii, pisarz, historyk. Długoletni członek Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Następnie członek nadzwyczajny Akademii Umiejętności w Krakowie. Członek honorowy Towarzystwa Pedagogicznego we Lwowie i wielu towarzystw naukowych i humanitarnych. Przez 10 lat pełnił funkcję prezesa Rady Szkół okręgu wadowickiego. Zasłużony autor w pedagogii. Gorliwy miłośnik mowy ojczystej. Pracował nad oświatą ludu. Bibliotekarz Branickich. Jest autorem publikacji „Źródła do dziejów Polski”, wydanej w 1841r. Współtworzył Komisję Bibliograficzną. (źródło: Sucha Beskidzka pod redakcją Józefa Hampla i Feliksa Kiryka, Kraków 1998, s. 531-541)


Władysław Palarski

 

(1919 - 1943)

 

Zamordowany przez hitlerowców w 1943 r.


Roman Palka

 

(1952 - 2006)

 

Znany zmarły


Edward Passendorfer

 

 

Oddał swe życie dla Ojczyzny w walce z okupantem w ruchu oporu w latach 1939 - 1945 w Suchej


Antoni Pawluszkiewicz

 

(1863 - 1908)

 

Burmistrz Suchej Beskidzkiej. Poseł do Rady Państwa. Doprowadził do wybudowania siedziby Magistratu. W budynek mieści się dziś Biblioteka Suska. Dzięki jego staraniom przeniesiono ze Ślemienia do Suchej Sąd Powiatowy i zbudowano dla niego odpowiedni budynek. Był członkiem rady Szkolnej Miejscowej. (źródło: Sucha Beskidzka pod redakcją Józefa Hampla i Feliksa Kiryka, Kraków 1998, s. 531-541)


Bronisława Pieniążek

 

(1914 - 2000)

 

Nauczycielka


Jan Pieniążek

 

(1905 - 1979)

 

Lekarz weterynarii


Justyna Pikiewicz

 

(1871 - 1941)

 

Zmarła w 1941 r. na Syberii.


Konstanty Pirus

 

 

Żołnierz. Poległ w latach 1914-1919 w Suchej


Szymon Pochopień

 

 

Żołnierz. Poległ w latach 1914-1919 w Suchej


Franciszek Polak

 

 

Żołnierz. Poległ w latach 1914-1919 w Suchej


Antoni Popielarczyk

 

 

Oddał swe życie dla Ojczyzny w walce z okupantem w ruchu oporu w latach 1939 - 1945 w Suchej


ks. Józef Procner

 

(1826 - 1905)

 

Ksiądz Proboszcz w Suchej w latach 1873 - 1905


Julian Prorok

 

(ur. 1910)

 

Magister praw


Mikołaj Prus

 

 

Żołnierz. Poległ w latach 1914-1919 w Suchej


Aleksander Rajda

 

(1874 - 1953)

 

Kanonik i proboszcz parafii Sucha. Zmarł w 56 roku kapłaństwa


Michał Raźny

 

(1920 - 2006)

 

Kapitan Wojsk Polskich. Weteran II wojny światowej


Anna Rączka

 

(1904 - 1989)

 

Emerytowana nauczycielka


Antonina Rączka

 

(1903 - 1986)

 

Emerytowana nauczycielka


Józef Rączka

 

(1863 - 1931)

 

Emerytowany dyrektor szkoły. Nauczyciel, działacz oświatowy. Dla młodzieży utworzył czytelnię i pracownię przedmiotową. Jeden z założycieli Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, straży pożarnej i Oddziału Krajowego Związku Nauczycielstwa Ludowego w Galicji. Pracował w samorządzie gminnym i w Komitecie Parafialnym. (źródło: Sucha Beskidzka pod redakcją Józefa Hampla i Feliksa Kiryka, Kraków 1998, s. 531-541)


Maria Rączka

 

(1897 - 1985)

 

Emerytowana nauczycielka


Stanisław Rotter

 

(1860 - 1922)

 

Starszy radca kolei


Antonina Różycki

 

(zm. 1987)

 

Nauczycielka


Jan Rudy

 

(1864 - 1936)

 

Emerytowany starszy zarządca podatkowy


Kazimierz Ryś Puzik

 

(1923 - 2004)

 

Porucznik Wojska Polskiego


Antoni Rzepa

 

(1900 - 1919)

 

Żołnierz Wojska Polskiego


Franciszek Rzepka

 

(1856 - 1899)

 

Konduktor pocztowy


Klementyna Sarna

 

(1918 - 1939)

 

Zginęła podczas działań wojennych.


Michał Sarzyn

 

 

Żołnierz. Poległ w latach 1914-1919 w Suchej


Stanisław Sawicki

 

(1912 - 1990)

 

Ksiądz kanonik. Długoletni katecheta w Suchej Beskidzkiej


Franciszek Semik

 

(1902 - 1939)

 

Poległ w obronie ojczyzny w 1939 r.


Tadeusz Semik

 

(1899 - 1978)

 

Podpułkownik Wojska Polskiego. Kawaler Orderu Virtuti Militari. Żołnierz I i II wojny światowej. Obrońca Węgierskiej Górki we wrześniu 1939 r. Działał w Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Towarzystwie Miłośników Ziemi Suskiej i Związku Harcerstwa Polskiego. Jego imię nosi Szczep ZHP przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz jedna z ulic w Suchej. (źródło: Sucha Beskidzka pod redakcją Józefa Hampla i Feliksa Kiryka, Kraków 1998, s. 531-541)


Jan Serafin

 

(1895 - 1971)

 

Doktor


Władysław Serafin

 

(1910 - 1971)

 

Ksiądz kanonik. Proboszcz parafii Sucha Beskidzka


Stanisław Sikora

 

 

Żołnierz. Poległ w latach 1914-1919 w Suchej


Jan Siwiec

 

(1907 - 1981)

 

Jeniec oflagu Woldenberg


Edward Skrętowicz

 

(1888 - 1968)

 

Kapitan Wojska Polskiego


Julian Słomka

 

 

Oddał swe życie dla Ojczyzny w walce z okupantem w ruchu oporu w latach 1939 - 1945 w Suchej


Michał Smolik

 

(1910 - 1998)

 

Sierżant Wojska Polskiego w 1939 r.


Jakub Smoszna

 

(1886 - 1937)

 

Nauczyciel w Suchej


Edmund Solik

 

(zm. 1943)

 

Inżynier leśnik. zamordowany w 1943 r. w Oświęcimiu. Numer obozowy: PL 27390


Antoni Spannbauer

 

(1914 - 2001)

 

Lekarz medycyny.


Karol Spannbauer

 

(1873 - 1940)

 

Doktor. Burmistrz suchej. Współtwórca Kółka Rolniczego, prezes Kasy Oszczędności i Pożyczek, Parafialnej Akcji Katolickiej, Towarzystwa Szkoły Ludowej, członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Polskiego Stronnictwa Narodowodemokratycznego, Zarządu ochotniczej Straży Pożarnej, Koła Abstynentów Lekarzy Kolejowych. Założył Kasyno Inteligenckie. Jeden z założycieli Społecznego Komitetu Obywatelskiego, którego nadrzędnym celem była ochrona mienia uciekinierów z Suchej przed rabunkami. (źródło: Sucha Beskidzka pod redakcją Józefa Hampla i Feliksa Kiryka, Kraków 1998, s. 531-541)


Józef Stopa

 

(1926 - 1994)

 

Magister farmacji


Józef Syc

 

(1929 - 2012)

 

Nauczyciel


Władysław Szcześniak

 

(1899 - 1968)

 

Były kierownik tartaku w Suchej


Michał Sztaba

 

(1893 - 1978)

 

Lekarz weterynarii


Jerzy Sztekla

 

 

Żołnierz. Poległ w latach 1914-1919 w Suchej


Marian Szuperski

 

(1900 - 1975)

 

Doktor medycyny


Jacób Ścieński

 

(1868 - 1915)

 

Urzędnik sądowy


Alojzy Świaczek

 

 

Żołnierz. Poległ w latach 1914-1919 w Suchej


Czesław Świniarski

 

(1924 - 2008)

 

Proboszcz w Suchej Beskidzkiej w latach 1975 - 1986


Władysława Tyczkowska

 

 

Oddała swe życie dla Ojczyzny w walce z okupantem w ruchu oporu w latach 1939 - 1945 w Suchej


Władysław Tyczkowski

 

 

Oddał swe życie dla Ojczyzny w walce z okupantem w ruchu oporu w latach 1939 - 1945 w Suchej


Leszek Urbaniec

 

(1927 - 1945)

 

Poległ w 1945 r. we Włoszech


Tadeusz Wanicki

 

(1929 - 1991)

 

Lekarz stomatolog


Leon Warpechowski

 

(1900 - 1978)

 

Emerytowany inspektor szkolny


Michał Wągiel

 

(1869 - 1956)

 

Mistrz szewski, radny miejski. Był naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej. Szkolił rzemieślników w Cechu Rzemiosł Różnych. Pełnił funkcję zastępcy Burmistrza Henryka Bullmana. Dzięki jego staraniom w Suchej w czasie okupacji hitlerowskiej działała jednostka Straży Pożarnej, co uchroniło wielu mężczyzn przed wywiezieniem ich na przymusowe roboty w głąb Niemiec. Pracował jako ławnik Sądu Grodzkiego w Żywcu. (źródło: Sucha Beskidzka pod redakcją Józefa Hampla i Feliksa Kiryka, Kraków 1998, s. 531-541)


Kazimierz Wątroba

 

(zm. 1993)

 

Inżynier leśnik


Franciszek Widz

 

 

Oddał swe życie dla Ojczyzny w walce z okupantem w ruchu oporu w latach 1939 - 1945 w Suchej


Jan Winnicki

 


Józef Wojtanek

 

 

Zginął w Oświęcimiu.


Kazimierz Wojtych

 

(1908 - 1940)

 

Porucznik Wojska Polskiego


Franciszek Wróbel

 

 

Żołnierz. Poległ w latach 1914-1919 w Suchej


Julian Wyrobek

 

(1906 - 1975)

 

Dyrektor szkoły podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej


Albin Zawiła

 

(1899 - 1944)

 

Zginął w obozie koncentracyjnym Mauthausen w 1944 r.


Antoni Zborowski

 

(zm. 1918)

 

Nauczyciel


Witek Zbych

 

(ur. 1926)

 

Rozstrzelany w Oświęcimiu w 1944 r.


Walenty Zdybalski

 

(1870 - 1958)

 

Były naczelnik PKP


Zdzisław Zyzański

 

(1930 - 2013)

 

Lekarz medycyny


Michał Żmigrodzki

 

(1848 - 1919)

 

Doktor. Wybitny polski humanista. Bibliotekarz. Kustosz Biblioteki Branickich w Suchej Beskidzkiej. Literat, filozof, historyk sztuki, etnograf. Autor rozpraw naukowych poświęconych kulturze polskiej i europejskiej. Publicysta, działacz społeczny. Kronikarz dziejów Suchej. Twórca archiwum zamkowego. Popularyzator zbiorów bibliotecznych. Jego imię nosi Biblioteka Publiczna