Znani pochowani

Wiesław Tomasz Lesiuk

 

(1943 - 2003)

 

Profesor dr habilitowany. Polski historyk i socjolog.


Antoni Pawleta

 

(1886 - 1950)

 

Red. "Nowin Codziennych" i Wyd. "Katolika"